Demuraj Nedir?


Demuraj; Türk Ticaret Kanununa göre, deniz taşımacılığı uğraşısındaki alıcı ve satıcı, gemi ile sevk edilecek malın, ilgili limanda yükleme ve boşaltma süresini en başta belirlemek zorundadır.


Bu "yükleme-boşaltma" süresine (TTK da yer aldığı şekli ile) denizcilik dilinde "starya" adı verilir. Yükleme süresi taraflarca belirlenmemiş ise liman kurallarına göre bir süre belirlenmesine, eğer Limanın bu konuda bir kuralı yoksa "ticari geleneklere" göre, bu da yoksa malın durumuna göre uygun bir süre belirlenmesi gerekir. Genellikle bu yükleme süresi yedi gün olarak belirlenmektedir.Diğer yandan yükleme-boşaltma işleminin süresi içinde (starya) yapılmaması halinde, navlun sözleşmesi gereğince gemilerin fazladan bir süre beklemesi gerekecektir ki bu süreye "sürastarya" adı verilmektedir.İşte bu "sürastarya" adı verilen fazla süreler için ödenecek ücretlere "demuraj" adı verilmektedir.